Szolgáltatások

Egyéni onko-konzultáció menete

Első alkalommal a probléma feltárása és kapcsolatfelvétel, ismerkedés, a kölcsönös bizalom megteremtése történik.
Második alkalommal a részletes pszichés állapotfelmérésre kerül sor. (első interjú, anamnézis, pszichodiagnosztika tesztek, kérdőívek felvétele)
Harmadik alkalommal megbeszéljük az eredményeket, és közösen kitűzzük a célokat.
Ezt követi a tanácsadó, kísérő szakasz, amely folyamatos találkozásokat jelent. Esetektől függően (min.) heti 1 alkalom, vagy szükség szerint többször találkozunk a változás, gyógyulás érdekében. A tanácsadó, kísérő szakasz része az onkológussal, családtagokkal történő állandó kapcsolat is.

Palliatív (szupportív) és hospice ellátás pszichológiája

A palliatív ellátás: a súlyos, életveszélyes betegségben szenvedőknek nyújtott ellátás. A palliatív gondozás célja, hogy a beteg és a vele kapcsolatban álló személyek speciális igényeinek kielégítése révén − a fizikai, lelki, szociális, kulturális és spirituális szükségletekre egyaránt odafigyelve − javítsa az életminőséget, függetlenül a beteg életkorától, a betegség stádiumától vagy a kezelési tervtől. Sokakban él az a tévhit, hogy a palliatív kezelések csak azoknak valók, akiknek betegsége már a végstádiumba jutott, illetve aki rövid időn belül várhatóan meghal. Ez nem igaz, hiszen a beteg gondolkodik, gyógyulni akar, éber, de állandó odafigyelésre, gondoskodásra szorul. Ebben az esetben az onkopszichológus látogatja meg a beteget az otthonában, vagy a kórházban, ápolási osztályon.

Hospice ellátás Kórházi hospice: Amennyiben az alapbetegség gyógyíthatatlannak bizonyul, úgy a palliatív kezelés egyre inkább az életvégi gondozás irányába mozdul el, melyet gyakran hospice szolgálatok biztosítanak. Otthoni hospice ellátás: Az otthoni hospice ellátás a terminális állapotú betegek és az őket ellátó családtagok otthonában nyújtott komplex egészségügyi, pszichés, szociális és spirituális gondozása. Terminális állapot Terminális állapotúnak tekinthető az a beteg, akinek gyógyíthatatlan a betegsége, állapota progrediál, s ez várhatóan fél éven belül a beteg halálához vezet. A betegségen kuratív gyógymódok nem javítanak, de a beteg életminősége palliatív kezelések révén javítható. Terminális állapot bármely betegség azon időszaka, amikor az ismert és alkalmazott gyógyító kezelések ellenére a beteg állapota hanyatlik, a betegség megállíthatatlanul halad előre és hosszabb vagy rövidebb idő alatt a beteg életét követeli.

Minden esetben a családdal konzultálva vállalunk onkopszihológiai szolgáltatást, kezelést.

Gyermek és fiatalkori onkopszichológia

Az egyik legsúlyosabb trauma a család életében a gyermek rosszindulatú daganatos megbetegedése, amely súlyos megrázkódtatást jelent mindenki számára. A család élete megváltozik, gyakran feladják addigi életcéljaikat a betegség és a gyógykezelés érdekében.

A szülők traumája elsősorban a szintén kritikus helyzetben lévő beteg gyermek felé irányul. Észrevehető ez magatartásukban, viselkedésükben, érzelmi állapotukban, de még a kommunikációjukban is. A gyermek jobban érzékeli, látja szülei megváltozott viselkedését, mind saját betegségét. A gyermek gyógyulása érdekében külön kell kezelni a beteg gyermek lelki állapotát és a szülők, közvetlen hozzátartozók pszichéjét. Beteg gyermek pszichológiai kezelése:
A kórházba kerülő gyermek elszakad a megszokott környezetétől (óvoda, iskola, barátok, családi otthon) és az eddig kialakult szociális szerepeitől. A krónikus beteg gyermekek a kezelések alatt szembesülhetnek pl. kopaszsággal, testsúly csökkenéssel, rosszullétekkel és betegtársaik problémáival.
A pszichológiai ellátás a következő területekre koncentrál a kórházi lelki segítségnyújtás során:
• a diagnózis felfogása, megértése és elfogadása
• alkalmazkodás a megváltozott testképhez (kopaszság, testsúlyváltozás stb) és az önállóság átmeneti csökkenéséhez
• megküzdés a fájdalmas beavatkozásokkal
• szembekerülés a betegség fordulópontjaival
• fejlődő személyiségének alakulásában bekövetkezett sérülések kivédése

Szülők, hozzátartozók pszichológiai kezelése:<br /> A szülő csak akkor tud hatékonyan segíteni, ha mega is erőt, magabiztosságot, határozottságot mutat.
Amiben segíthetünk:
• stresszhelyzet megoldások
• testvér lelki gondozása
• életvezetés
• orvosi kommunikáció
• relaxációs technikák alkalmazása, tanítása
• a gyermek gyógykezelés után visszazökkentése az iskolába, közösségbe
• gyógykezelés utáni rehabilitáció

Családtagokat támogató pszichológia

A daganatos betegség diagnózisa súlyos trauma, stressz, sokk, mind a beteg, mind a családtagok, a környezete számára. A beteget: elemi félelem, szorongás, depresszió, kétségbeesés keríti hatalmába. Ez a helyzet a családtól is újratervezést igényel.
A rákbetegség alapjában változtatja meg a beteg, és hozzátartozóinak életét, jövőképét, fontossági sorrendjét, értékrendjét, sokszor a családon belüli érzelmi kötődéseket, érzelmi kifejezéseiket, szinte megbénítják a beteget és a hozzátartozókat egyaránt. A diagnosztizált beteg és családja krízishelyzetbe kerül.
A beteg orvosi kezelésében, gyógyulásában kulcskérdés a közvetlen környezetének támogató ereje. A családtagokat ugyanúgy megviseli a szerettük betegsége.
Ebben a helyzetben rendkívül hasznos a szakavatott onkopszichológus családi intervenciója., amely segítséget nyújt:
• a beteggel történő lelki bánásmódban,
• rákkal történő attitűd kialakításában,
• családon belüli kommunikációban,
• rokonság, hozzátartozókkal való kapcsolattartásban,
• orvossal, ápolókkal történő kommunikációban,
• családi akcióterv készítésében

Külön-külön is foglalkozunk családtagokkal, de a csoportmegbeszélést is javasoljuk. A terápia célja az, hogy a család – alkalmazkodva a helyzethez - a jövőben is egységes legyen, ezzel segítse a beteg gyógyulását.
Várható haláleset előtt, vagy annak bekövetkezte után pszichológiai támogatást nyújtunk a gyászreakcióban.